EasyPAGES KMS Edition
Nav: Home |Sitemap
SiteSearch:  
 Nieuws en info
  Introductie

  Wat en waarom?

  Persmededelingen

 EasyPAGES
  Waarom EasyPAGES?

  Demo aanvragen

 Referenties
  Wie zijn onze klanten ?20/02/2024 - 22:49
Waarom kiezen klanten voor EasyPAGES ?
De keuze om te werken met de EasyPAGES wordt om verscheidene redenen gemaakt. Binnen deze pagina willen we even op een rijtje zetten welke nu de meest uitgesproken selectiecriteria zijn die door onze klanten gehanteerd werden om over te gaan tot implementatie van een Kennis Management Systeem op basis van de EasyPAGES.

De mogelijkheden
Niemand wil genoegen nemen met weinig.  Als men een systeem gaat implementeren voor kennisbeheer, dan moet dat systeem ook een uitgebreide meerwaarde bieden ten opzichte van het kennisbeheer zonder een informaticasysteem.  En dat is goed ook.  Men mag niet tevreden zijn met te weinig.  En hier komt EasyPAGES in tegemoet:

  • Het is zeer toegankelijk.  Doordat het webgebaseerd is, kan het doorheen de ganse onderneming gebruikt worden, zowel voor invoer van informatie als voor consultatie.  En indien gewenst kan het zelfs ontsloten worden naar andere filialen toe - zonder meerprijs
  • Er zit een uitgebreide beveiliging in opgenomen, die rechten - aanleveren van informatie, correctie, publicatie,... - toekent op artikelniveau (de atomaire kenniseenheid binnen de EasyPAGES)
  • Er zit dus ook een uitgebreid publicatiesysteem (redactie) in verwerkt, hetgeen maakt dat wildgroei van de informatie voorkomen wordt. 
  • Er kan naast teksten en beelden ook documenten (bestanden) van om het eender welk formaat gekoppeld worden aan artikels
  • Er zit een zeer krachtige zoekmotor inbegrepen die niet alleen doorheen de artikels zoekt, maar ook doorheen alle bestanden de gewenste termen opzoekt -- en eentje die ook bij een uitgebreide databank nog zeer performant resultaten teruggeeft.
  • ...


Het gebruiksgemak
Het grootste probleem van vele softwaresystemen in het algemeen, maar daarom niet minder van toepassing op kennisbeheersystemen, is de complexiteit van die systemen.  De mogelijkheden zijn onduidelijk, men raakt er niet goed aan uit, de navigatie doorheen de verschillende menu's en mogelijkheden is complex, enz.  Maar voor de consultancy firms die het product aanprijzen, richten zich teveel op het gebruik van het KMS door de managers zelf.  En ze vergeten daarbij te vaak dat niet enkel zij, maar ook de mensen op de werkvloer aangespoord zullen worden om kennis in het systeem te laten opladen.  En daar gaat het vaak mis.  Daarom is bij de EasyPAGES vooral de nadruk gelegd op "easy": daarzonder zou voor velen de instap te groot zijn.  Ook de techniekers moeten in staat zijn zowel informatie te halen uit het systeem, alsook er nuttige kennis in op te slaan.

De prijs
De prijs is gebaseerd op offerte.  Maar u kan reeds over EasyPAGES KMS Editions beschikken, een kant-en-klaar KMS, ge´nstalleerd binnen uw bedrijf (op een server van uw bedrijf) met inbegrepen 1 opleiding (voor de sleutelgebruikers binnen uw bedrijf) voor 10.000,00 EUR ex BTW.  Ter vergelijking een van de grootste leveranciers van KMS'en vraagt 75.000,00 EUR als instapprijs.  En dan begint de implementatie...

 
Print
Bookmark
 


© 2002 - Solution Wiz easyPAGES